C I R C U L A R Núm 2.189

Tornar

C I R C U L A R Núm 2.189

NOTA INFORMATIVA

SERVEIS SANITARIS

 

Distingit agremiat:

L’informem que a partir de la segona setmana de setembre, els Serveis d’Inspecció Sanitària de l’Ajuntament de Barcelona iniciaran una campanya de control en els aparcaments del Mercat per comprovar les pràctiques correctes que apliquen els detallistes en la càrrega i transport dels productes de la pesca. En concret comprovaran que la mercaderia vagi identificada amb ETIQUETA i que vagi acompanyada d’un document comercial (albarà o factura) vàlid. Així mateix, comprovaran l’estat higiènic dels vehicles i dels envasos, que el gènere porti gel i les pràctiques correctes de manipulació per part dels detallistes.

 

 

Sense altre particular, esperant prengui nota de tot això i agraint la seva col·laboració, atentament el saluda.

 

 

 Barcelona, 8 de setembre de 2018.

 

 

 

 

                                                                           Signat : MARIA PASTOR DURAN

                                                                                                 SECRETARI