CIRCULAR Núm. 2.222

Tornar

CIRCULAR Núm. 2.222

Distingit agremiat :

 

Adjuntem a la present, fotocòpia de l’escrit rebut de “Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A.” (MERCABARNA), en el qual ens comuniquen la variació del cànon mensual dels llocs de venda del Mercat Central del Peix de Barcelona durant l’any 2020.

Sense cap altre esment i esperant en prengui nota, rebi una cordial salutació.

 

Barcelona, 28 de desembre de 2019.

 

Signat: MARIA PASTOR DURAN

                  SECRETARIA

 

VEURE, CIRCULAR Núm. 2.222 – VARIACIÓ CANON CASELLES MERCABARNA 2020 , CLICAR AQUI…

Attachments