CIRCULACIÓ DE CARRETONS I PERSONES MCP

Tornar

CIRCULACIÓ DE CARRETONS I PERSONES MCP

16 de febrer del 2.017.

La present és per informar-los que la Comissió Tècnica per a la Coordinació de l’Activitat Preventiva del Mercat Central del Peix, ha acordat  :

1.- Que la circulació de carretons i màquines elevadores que  s’efectua per la porta principal del M.C. del Peix, suposa un risc excessiu per als treballadors i compradors del Mercat, pe r la qual cosa es prohibeix el seu pas per tot el tram de la porta principal del Mercat Central del Peix excepte en la franja horària de les 22:00 hores fins a les 03:45 hores (quedarà senyalitzat).

2.- Per evitar possibles accidents amb els carretons elevadors que efectuen la recollida del gènere per el seu envio a les càmeres recomanem que tota persona que hagi de desplaçar-se per l’interior del Mercat a partir de les 8:00, utilitzi els passadissos laterals (moll ). Si fos necessari el transitar pel passadís central del Mercat, per la seva seguretat, seria convenient la utilització d’armilla d’alta visibilitat.

GREMI MAJORISTES                                                                   MERCABARNA MCPEIX

 

VEURE, CIRCULAR CONJUNTA MERCABARNA – CIRCULACIÓ CARRETONS I PERSONES MCP, CLICAR AQUÍ…

 

Attachments