CIRCULAR Núm. 2.270

Tornar

CIRCULAR Núm. 2.270

RECONEIXEMENTS MÈDICS MAIG 2022

 

 

Distingit agremiat :

 

Pròximament i donant compliment amb els contractes de Prevenció de Riscos Laborals signats amb l’empresa GESEME, en la part referida a VIGILÀNCIA DE LA SALUT, és previst realitzar els reconeixements mèdics dels treballadors.

 

Aquests reconeixements mèdics són de caràcter voluntari i les empreses hauran de comunicar a tots els seus treballadors la possibilitat d’efectuar-los; per això adjuntem a la present, un formulari que han d’emplenar i signar TODOS els treballadors, tant els que desitgin efectuar-los, com els que no se’ls vulguin fer.

 

Els reconeixements mèdics, es realitzaran al local nº 14 de la Zona d’aplegadors d’aquest Mercat del Peix, ubicació de GESEME, a partir de les 06:00 i fins a les 12:00 hores, els dies 17, 18, 19, 20 i 24, 25, 26 i 27 de maig. Les sol·licituds seran recollides a la seva empresa pel tècnic de GESEME, Carles Carrera, que passarà el proper dia 27 d’abril. El llistat amb les sol·licituds, permetrà efectuar una correcta programació sabent el nombre de treballadors que realment els duran a terme, complimentant les mides de seguretat pel COVID-19. Posteriorment se li comunicarà els dies que han d’acudir els treballadors de la seva empresa.

 

Sense cap altre esment, i esperant prengui bona nota del contingut de la present, atentament li saluda.

 

Barcelona, 20 d’abril de 2022.

 

 

Signat: MARIA PASTOR DURAN

                    SECRETARIA

CIRCULAR Nº 2.270 – REC. MEDICOS – GESEME 2022

Attachments