CIRCULAR Núm. 2.120

Tornar

CIRCULAR Núm. 2.120

Distingit agremiat :

 

Amb la finalitat de mantenir la uniformitat de tot el personal del Mercat, i seguin les directrius de l’Assemblea de Consignataris celebrada el passat dia 31/05/’06, (Acta nº 235), li detallem a continuació la composició del vestuari laboral del personal per a la pròxima temporada estiu-’16, segons el conveni vigent :

2          Pantalons Exe Marino.                                          11,38.- Euros/Unitat.

    ó

2          Pantalons GAL-W.                                                    9,97.- Euros/Unitat.

==============================

2          Samarretes màniga curta.                                      3,58.- Euros/Unitat.

     ó

2          Polos màniga curta.                                                              7,06.- Euros/Unitat.

(A elecció de cada empresa Majorista)

==============================

2          parells Mitjons Condor negre 6615.                       4,07.- Euros/Parell.

     ó

2          parells Mitjons lliga llarg Anbor.                              4,24.- Euros/Parell.

==============================

1          parell de Sabates model LEVANTE.                   24,18.- Euros/Parell.

     ó

1          parell de Sabates model TIBERIUS.                   31,48.- Euros/Parell.

     ó

1          parell de Sabates model OMEGA.                      32,80.- Euros/Parell

     ó

1          parell de Botes model PONIENTE.                     25,55.- Euros/Parell.

     ó

1          parell de Botes model SEGURA.                         24,10.- Euros/Parell.

==============================

Marcatge Roba.                                                         1,32.- Euros/Unitat.

 

Li adjuntem a la present, escandall per a relacionar els noms i cognoms del personal de la seva empresa, així com talles i nombre de peces, perquè, com a màxim el dia 23 del present mes d’abril ho retorni un cop emplenat a les Oficines Gremials. (El present escandall es pot emplenar-se via Internet a través de la circular en la Web del Gremi). https://www.gmpbcn.com/

Igualment, li adjuntem una relació amb les normes d’obligat compliment per a la gestió i lliurament d’aquest vestuari laboral Estiu 2016.

Sense altre particular, esperant que pregui bona nota de quant antecedeix, atentament li saluda.

 

Barcelona, 13 d’abril de 2016.

 

Signat : FELIX FALCO VILLASCLARAS

SECRETARI

=========================================================================

 

NORMES PER AL LLIURAMENT DEL VESTUARI LABORAL ESTIU 2.016.

NO ES POT LLIURAR EL ESCANDALL EN BLANC.

AQUEST ESCANDALL HA D’INDICAR EL DETALL DE LA ROBA QUE REALMENT ES FARÀ LLIURAMENT A CADA TREBALLADOR.

NOM DEL TREBALLADOR, TIPUS DE PECES, Nº DE PECES, TALLES…)

ÉS DEL TOT IMPRESCINDIBLE, QUE AQUEST LLISTAT SIGUI LLIURAT EN LES OFICINES GREMIALS AMB ANTERIORITAT Al 23 D’ABRIL DE 2016.

Una vegada lliurat el llistat, no es podran efectuar canvis de peces, exceptuant si es tracta d’un canvi de talla.

 

VEURE, CIRCULAR Nº 2.120 – VESTUARIO LABORAL VERANO 2.016, CLICAR AQUÍ…

 

Attachments