CIRCULAR Núm. 2.136

Tornar

CIRCULAR Núm. 2.136

Distingit agremiat :

 

Adjuntem a la present, fotocòpia de l’escrit rebut de “Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A.” (MERCABARNA), en el qual ens comuniquen la variació del cànon mensual dels llocs de venda del Mercat Central del Peix de Barcelona durant l’any 2017.

 

Sense cap altre esment i esperant en prengui nota, rebi una cordial salutació.

 

 Barcelona, 28 de desembre de 2016.

 Signat: FELIX FALCO VILLASCLARAS

                         SECRETARI

 

VEURE, CIRCULAR Nº 2.136 – VARIACIO CANON CASELLES MERCABARNA 2.017, CLICAR AQUÍ…

Attachments