CIRCULAR Núm 2.140

Tornar

CIRCULAR Núm 2.140

Distingit agremiat :

 

Adjuntem a la present, còpia del Conveni Col·lectiu de les Empreses Consignatàries del Mercat Central del Peix de Barcelona signat el 25 de gener, que regirà des del dia 1 de gener de 2016 al 31 de desembre de 2019.

 

El present Conveni s’ha d’inscriure al Departament de Treball de la Generalitat i en aquest tràmit es poden produir alguns petits canvis. Com en anteriors ocasions quan el Conveni estigui publicat en ferm al Diari Oficial de la Generalitat se li comunicarà.

 

Pel que fa als endarreriments corresponents al període 1 de gener a 31 de desembre de 2016, s’han d’abonar amb anterioritat al dia 15 de febrer de l’any en curs, pendent de la publicació definitiva de l’IPC estatal.

 

Sense altre particular, atentament li saluda.

 

Barcelona, a 27 de gener de 2017.

 

          PER LA COMISSIÓ

VEURE, CONVENI COL·LECTIU 2016-2019, CLICAR AQUÍ…

Attachments