CIRCULAR Núm. 2.141

Tornar

CIRCULAR Núm. 2.141

DATES I HORARIS ÚLTIMS RECONEIXEMENTS MÈDICS PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

FEBRER 2017

 

Distingit agremiat :

 

Per tal d’emplenar la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, es va a portar a terme les dues ÚLTIMES sessions dels reconeixements mèdics dels treballadors del Mercat QUE NO VAN PODER ACUDIR ALS CONVOCATS DURANT EL PASSAT MES D’OCTUBRE DE 2016.

 

Aquests reconeixements mèdics son de caràcter voluntari, pel que li adjuntem a la present, un formulari que han d’omplir i signar aquells treballadors, que siguin nous en la plantilla de l’empresa, que estaven de baixa laboral o gaudint del període de vacances durant l’anterior convocatòria, SI se’ls desitjant realitzar.

 

Els reconeixements mèdics, es realitzaran al local núm 14 de la Zona d’aplegadors d’aquest Mercat del Peix, ubicació de GESEME, a partir de les 06:00 i fins les 12:00 hores, els dies :

Dimarts, dia 14 de febrer, i

Dijous, dia 16 de febrer.

Les sol·licituds seran recollides per la seva empresa pel tècnic de GESEME, Carles Carrera, que passarà el proper dimecres dia 8 de febrer. El llistat amb les sol·licituds, permetrà efectuar una programació sabent el nombre de treballadors que realment els duran a terme. Posteriorment se li comunicarà el dia que han d’acudir els treballadors de la seva empresa

 

Sense altre particular, atentament el saluda.

 

Barcelona, 1 de febrer de 2017.

 

Signat: FELIX FALCO VILLASCLARAS

                              SECRETARI

 

VEURE, CIRCULAR NUM. 2.141 – REC. MEDICS – REPESCA – GESEME – PREV. RISCOS LABORALS, CLICAR AQUI…