CIRCULAR Núm 2.142

Tornar

CIRCULAR Núm 2.142

Ref: Control de Plagues i Neteja del Mercat del Peix.

Distingit agremiat,

A causa de la presència de rosegadors i escarabats al Mercat, Mercabarna i el Gremi conjuntament, estem fent un seguiment i revisió dels processos de neteja i de control de plagues.

Com a resultat del seguiment del pla de neteja que Mercabarna te subcontractat hem detectat que s’han de fer millores en aspectes concrets dels serveis de neteja, per això s’han definit quins canvis s’han de fer i ja s’han començat a aplicar.

Pel que fa al control de plagues, a part dels tractaments químics que apliquen els serveis externs de tractament de plagues és necessari que totes les empreses del Mercat implantin les mesures que relacionem a continuació per tal d’aconseguir un Mercat net i lliure de plagues :

  1. S’han de deixar les caselles netes sense restes de peix i altres restes que puguin ser aliment o atracció de plagues.
  2. Un cop finalitzada l’activitat s’han de deixar a les caselles el mínim d’elements que serveixen d’amagatall per a les rates (palets, caixes…).
  3. Dipositar els residus d’envasos i embalatges en els contenidors de residus adequats per facilitar i millorar l’eficiència de la neteja del Mercat i disminuir l’atracció de plagues.
  4. Reforçar les barreres físiques que eviten l’entrada i nidificació de plagues (reparar forats en parets i terres, garantir que les portes siguin estanques, protegir les parts de les vitrines i arcons que permeten l’accés dels rosegadors i escarabats mitjançant proteccions que impedeixin l’accés de plagues en busca d’escalfor).
  5. Intentar al màxim que restes dels residus sòlids no vagin a parar als desguassos (peix i porex) ja que aquest fet propicia l’atracció de plagues i complica el seu manteniment i neteja.

Sense l’aplicació total d’aquestes mesures no aconseguirem  els objectius proposats, pel que requerim la implicació de tots per poder garantir un ambient de treball adequat i segur per a la manipulació d’aliments.

Per a qualsevol aclariment o consulta sobre l’aplicació d’aquestes mesures pot contactar amb el Servei Veterinari del Gremi.

Barcelona, a 8 de febrer de 2017.

Mercabarna                                               Gremi de Consignataris Majoristes

VEURE, CIRCULAR Núm 2.142 – ORDRE I NETEJA MERCAT DEL PEIX, CLICAR AQUI…

Attachments