CIRCULAR Núm 2.143

Tornar

CIRCULAR Núm 2.143

Distingit agremiat :

 

En aplicació de l’article 15 del Conveni Col·lectiu de les Empreses Consignatàries del Mercat Central del Peix de Barcelona 2016-2019, li adjuntem a la present, les noves taules salarials que regiran des del dia 1 de gener al 31 de desembre de 2017. (Increment 1%).

 

Igualment, adjuntem taula salarial corresponent als endarreriments del període 1 de gener a 31 de desembre de 2016, que hauran d’abonar-se amb anterioritat al dia 15 de febrer del any en curs.

 

Sense altre particular, atentament li saluda.

 

Barcelona, a 9 de febrer de 2017.

 

                                                                                                     PER LA COMISSIÓ

 

VEURE, CIRCULAR Núm. 2.143 – CONVENI LABORAL 2016-2019 – TAULAS 2017 I PAGA ENDARRERIMENTS, CLICAR AQUÍ…