CIRCULAR Núm. 2.145

Tornar

CIRCULAR Núm. 2.145

Distingit agremiat :

La Comissió de Transport d’aquest Gremi, després del canvi d’operador del servei de la Zona Cantàbrica a Transmayfa li comunica que, a partir de la data de la present, el Servei de Devolució de Cubetes als remitents d’aquesta zona Cantàbrica li serà facturat a Vostè a través de la Societat Gremial “S.L.”. L’import serà de 50,00€/Palet (Americà-Anglès) i de 35,00€/Palet en el cas de ser Europeu.

Per tal d’ordenar i optimitzar aquest servei de devolució de cubetes, li recordem la nostra anterior comunicació de data 19 de Juliol de 2014, (Circular núm. 2.059), en la qual se li indicaven les directrius del mateix.

A partir de la recepció de la present circular totes les cubetes hauran d’apilar en PALETS AMERICANS (120cm x 140 cm).

El màxim de cubetes per palet serà :

  •           Cubetes Superposades: MÀXIM 150
  •          Cubetes Apilables: MÀXIM 50

S’ha comunicat a Frimercat aquesta decisió i se li ha donat instruccions perquè qualsevol palet que no sigui l’indicat en aquesta circular (AMERICÀ) o que superi el màxim indicat, sigui retornat a l’empresa que l’hagi lliurat.

Acompanyem a la present circular fotografies de com apilar les cubetes.

Sense altre particular, atentament el saluda.

 

Barcelona, ​​22 de Febrer de 2.017.

 

Signat : FÈLIX FALCÓ VILLASCLARAS

                        SECRETARI

VEURE, CIRCULAR NUM. 2.145 – DEVOLUCIÓ CUBETES – PALETS AMERICANS, CLICAR AQUÍ…

Attachments