CIRCULAR Núm. 2.152

Tornar

CIRCULAR Núm. 2.152

Distingit agremiat :

 

Amb la finalitat de mantenir la uniformitat de tot el personal del Mercat, i seguin les directrius de l’Assemblea de Consignataris celebrada el passat dia 31/05/’06, (Acta nº 235), li detallem a continuació la composició del vestuari laboral del personal per a la pròxima temporada estiu-’17, segons el conveni vigent :

2          Pantalons Roble.                                                    11,67.- Euros/Unitat.

==============================

2          Samarretes màniga curta Marí                             3,66.- Euros/Unitat.

     ó

2          Polos màniga curta.                                                 7,14.- Euros/Unitat.

(A elecció de cada empresa Majorista)

==============================

2          parells Mitjons Condor negre 2615/4.                 4,25.- Euros/Parell.

     ó

2          parells Mitjons lliga llarg Anbor.                           4,43.- Euros/Parell.

==============================

1          parell de Sabates model LEVANTE.                    25,19.- Euros/Parell.

     ó

1          parell de Sabates model TIBERIUS.                   32,86.- Euros/Parell.

     ó

1          parell de Botes model PONIENTE FAL.             26,30.- Euros/Parell.

     ó

1          parell de Botes model SEGURA.                         24,50.- Euros/Parell.

==============================

Marcatge Roba.                                                         1,50.- Euros/Unitat.

 

Li adjuntem a la present, escandall per a relacionar els noms i cognoms del personal de la seva empresa, així com talles i nombre de peces, perquè, com a màxim el dia 22 del present mes d’abril ho retorni un cop emplenat a les Oficines Gremials. (El present escandall es pot emplenar-se via Internet a través de la circular en la Web del Gremi). https://www.gmpbcn.com/

Igualment, li adjuntem una relació amb les normes d’obligat compliment per a la gestió i lliurament d’aquest vestuari laboral Estiu 2017.

Sense altre particular, esperant que pregui bona nota de quant antecedeix, atentament li saluda.

 

Barcelona, 6 d’abril de 2017.

Signat : FELIX FALCO VILLASCLARAS

                              SECRETARI

NORMES PER AL LLIURAMENT DEL VESTUARI LABORAL ESTIU 2.017.

 

  1. NO ES POT LLIURAR EL ESCANDALL EN BLANC.
  2. AQUEST ESCANDALL HA D’INDICAR EL DETALL DE LA ROBA QUE REALMENT ES FARÀ LLIURAMENT A CADA TREBALLADOR. (NOM DEL TREBALLADOR, TIPUS DE PECES, Nº DE PECES, TALLES…)
  3. ÉS DEL TOT IMPRESCINDIBLE, QUE AQUEST LLISTAT SIGUI LLIURAT EN LES OFICINES GREMIALS AMB ANTERIORITAT Al 22 D’ABRIL DE 2017.

Una vegada lliurat el llistat, no es podran efectuar canvis de peces, exceptuant si es tracta d’un canvi de talla.

 

 

VEURE, CIRCULAR Núm. 2.152 – VESTUARI LABORAL ESTIU 2017, CLICAR AQUI…

Attachments