CIRCULAR Núm 2.171

Tornar

CIRCULAR Núm 2.171

Distingit agremiat :

 

En aplicació de l’article 15 del Conveni Col·lectiu de les Empreses Consignatàries del Mercat Central del Peix de Barcelona 2016-2019, li adjuntem a la present, les noves taules salarials que regiran des del dia 1 de gener al 31 de desembre de 2018. (Increment 1%).

 

Igualment, adjuntem taula salarial corresponent a la clàusula de revisió salarial ja que l’IPC estatal ha estat superior a l’increment salarial aplicat durant l’any 2.017, que haurà d’abonar-se abans del dia 15 de febrer de l’any en curs.

 

Sense altre particular, atentament li saluda.

 

Barcelona, a 18 de gener de 2018.

 

             PER LA COMISSIÓ

 

VEURE, CIRCULAR NÚM 2.171 – CONVENI LABORAL 2016-2019 – TAULES 2018 I PAGA REVISIO SALARIAL 2017, CLICAR AQUÍ…

 

Attachments