CIRCULAR Núm. 2.179

Tornar

CIRCULAR Núm. 2.179

Distingit agremiat :

 

Li adjuntem a la present comunicació, escrit rebut el passat dia 01 de març de l’operador “FRIMERCAT, S.A.”, actualitzant les tarifes del Servei de la Descarrega a partir del mencionat 01 de març.

 

“GREMIO DE MAYORISTAS

MERCAT DEL PEIX

BARCELONA

 

Barcelona, 28 de Febrero de 2.018.

 

Apreciados Sres. :

Les informamos que en conformidad con los acuerdos establecidos, las tarifas de la Plataforma de la Descarga de Fresco serán actualizadas en un 1,1% a partir del próximo mes de Marzo del 2.018.

 

GRANEL :

Tarifa 21 ……….      0,566€           DESCARGA GRANEL                                            BULTO

“          25 ………       0,617€            CUBETAS IRLANDA                                             BULTO

“         27 ……….       0,566€           DESCARGA GRANEL MEJILLON                     BULTO

“         26 ….……       3,951€            DESCARGA TUNIDOS GRANEL                       BULTO

PALETIZADO :

Tarifa 22 ……….      7,653€           DESCARGA PALETIZADA                                   PALET

“          28  ………      7,653€           DESCARGA PALETIZADA MEJILLON             PALET

ARRASTRES :

Tarifa 23 ……….      3,579€           ARRASTRE INTERIOR                                        PALET

“          24 .…….…     4,853€           ARRASTRE EXTERIOR                                       PALET

CUBETAS :

Tarifa 52 ……..…     3,063€           CUBETAS PARCIAL                                             PALET

Atentamente.

FRIMERCAT, S.A.

Fdo.: ANTONIO MANZANO

Director General “

 

Sense cap altre esment, i esperant prengui bona nota del contingut de la present, atentament li saluda.

 

Barcelona, 7 de març de 2018.

Signat: FELIX FALCO VILLASCLARAS

                       SECRETARI

 

VEURE, CIRCULAR Núm. 2.179 – ACTUALIZACIO TARIFES DESCARREGA FRIMERCAT 2018, CLICAR AQUI…

Attachments