CIRCULAR Núm. 2.186

Tornar

CIRCULAR Núm. 2.186

Distingit agremiat :

 

Durant la revisió i manteniment realitzat per l’empresa EXTINTORES POBE, S.L., dels extintors de les caselles del Mercat s’ha detectat que en la majoria d’empreses els han de re-col·locar-los baixant la seva alçada entre 80 i 120 cm. des del terra, per donar compliment a la nova normativa RIPCI RD 513/2017. Igualment aquest industrial ens indica, en alguns casos, manca la placa de senyalització dels esmentats extintors.

Els adjuntem a la present, el pressupost per a la correcció de les esmentades anomalies, que ens han facilitat, i que, en el cas de ser de la seva conformitat, es durá a terme durant la setmana del 8 al 11 del present mes de maig.

“…Reubicació de l’extintor i col·locació a nova alçada + placa de senyalització extintor PVC fotoluminiscent 4,90 €/Unitat…”

L’import d’aquests treballs li serà facturat a través del Gremi de Majoristes del Mercat del Peix, S.L.

Sense altre particular, esperant prengui nota de tot això, atentament el saluda.

Barcelona, 3 de maig de 2018.

 

Signat : FELIX FALCO VILLASCLARAS

                       SECRETARI

 

 

VEURE, CIRCULAR Núm 2.186 – COL.LOCACIÓ EXTINTORS 2018 I NOVA SENYALITZACIÓ, CLICAR AQUI…

 

Attachments