CIRCULAR Núm. 2.197

Tornar

CIRCULAR Núm. 2.197

NOTA INFORMATIVA

SERVEIS SANITARIS

  

Distingit agremiat :

Tal com es va comentar a l’assemblea del dia 31 d’octubre sobre temes sanitaris, els recordem que els productes desinfectants que s’utilitzen per la neteja i desinfecció de les instal·lacions, equipaments i utensilis de les industries alimentàries per una banda han d’estar autoritzats per la industria alimentaria i per una altra banda, segons la seva perillositat poden estar classificats en dos grups:

  • Biocides d’ús per personal professional especialitzat (el personal que aplica aquests productes necessita un carnet d’aplicador que s’obté amb una formació específica, amb un programa i una durada determinats legalment que s’ha de renovar periòdicament).
  • Biocides d’us per personal professional (el personal que aplica aquests productes en el seu àmbit laboral no necessita una formació específica).

Per tot això, el Servei de Prevenció de Riscos Laborals (GESEME) i el Gremi recomanem que revisin els productes desinfectants que estan utilitzant per comprovar per a quin us estan autoritzats : professional (el personal no necessita carnet d’aplicador) o especialitzat (el personal necessita carnet d’aplicador).

Sense altre particular, esperant prengui nota de tot això, atentament el saluda.

Barcelona, 14 de novembre de 2018.

 

Signat : MARIA PASTOR DURAN

                  SECRETARIA

 

VEURE, CIRCULAR Núm 2.197 – NOTA INFORMATIVA – SERVEIS SANITARIS – PRODUCTES DESINFECTANTS, CLICAR AQUI…

Attachments