CIRCULAR Núm 2.201

Tornar

CIRCULAR Núm 2.201

Distingit agremiat :

 

En aplicació de l’article 15 del Conveni Col·lectiu de les Empreses Consignatàries del Mercat Central del Peix de Barcelona 2016-2019, li adjuntem a la present, les noves taules salarials que regiran des del dia 1 de gener al 31 de desembre de 2019. (Increment 1%).

Igualment, adjuntem taula salarial corresponent a la clàusula de revisió salarial ja que l’IPC estatal ha estat superior a l’increment salarial aplicat durant l’any 2.018, que haurà d’abonar-se abans del dia 15 de febrer de l’any en curs.

Sense altre particular, atentament li saluda.

 

Barcelona, a 16 de gener de 2019.

 

          PER LA COMISSIÓ

 

VEURE, CIRCULAR Núm. 2.201 – CONVENI LABORAL 2016-2019 – TAULES SALARIALS 2019 + REVISIO SALARIAL, CLICAR AQUI…

 

Attachments