CIRCULAR Núm. 2.205

Tornar

CIRCULAR Núm. 2.205

Distingit agremiat :

Li transcrivim a continuació, escrit rebut de l’operador “FRIMERCAT, S.A.”, actualitzant les tarifes del Servei de la Descarrega a partir del 01 de març.

“GREMIO DE MAYORISTAS

MERCAT DEL PEIX

BARCELONA

 

Barcelona, 7 de Marzo de 2.019.

 

Apreciados Sres. :

Les informamos que en conformidad con los acuerdos establecidos, las tarifas de la Plataforma de la Descarga de Fresco serán actualizadas en un 1,2% a partir del mes de Marzo del 2.019.

GRANEL :

Tarifa 21 ……….     0,573€           DESCARGA GRANEL                                          BULTO

“      25 ………       0,624€           CUBETAS IRLANDA                                            BULTO

“      27 ……….       0,573€           DESCARGA GRANEL MEJILLON                      BULTO

“      26 ….……       3,998€           DESCARGA TUNIDOS GRANEL                       BULTO

PALETIZADO :

Tarifa 22 ……….     7,745€           DESCARGA PALETIZADA                                  PALET

“      28  ………      7,745€           DESCARGA PALETIZADA MEJILLON                PALET

ARRASTRES :

Tarifa 23 ……….     3,622€           ARRASTRE INTERIOR                                       PALET

“       24 .…….…     4,911€           ARRASTRE EXTERIOR                                        PALET

CUBETAS :

Tarifa 52 ……..…    3,100€           CUBETAS PARCIAL                                             PALET

Atentamente.

FRIMERCAT, S.A.

Fdo.: ANTONIO MANZANO

Director General ”

 

Sense cap altre esment, i esperant prengui bona nota del contingut de la present, atentament li saluda.

Barcelona, 8 de març de 2019.

 

Signat: MARIA PASTOR DURAN

                 SECRETARIA

 

VEURE, CIRCULAR Núm. 2.205 – ACTUALITZACIÓ TARIFES DESCAREGA FRIMERCAT 2019, CLICAR AQUÍ….

Attachments