CIRCULAR Núm 2.223

Tornar

CIRCULAR Núm 2.223

Distingit agremiat :

 

L’informem que ha finalitzat la vigència de l’actual Conveni Col·lectiu de les Empreses Consignatàries del Mercat Central del Peix de Barcelona (2016-2019). Per això, el Conveni es considera prorrogat, fins al moment en què s’arribi a un acord i es signi un de nou.

Per tant, les taules salarials a aplicar en les nòmines de 2020, s’han de calcular amb els mateixos imports i condicions que les del passat mes de desembre de 2019.

Quant s’arribi a un acord i es signi el nou Conveni Col·lectiu, serà degudament comunicat, detallant els acords assolits.

Sense altre particular, atentament li saluda.

 

Barcelona, a 14 de gener de 2020.

 

          PER LA COMISSIÓ

 

 

VEURE, CIRCULAR Núm. 2.223 – CONVENI LABORAL 2016-2019 – PRORROGA 2020, CLICAR AQUI…

Attachments