CIRCULAR Núm. 2.228

Tornar

CIRCULAR Núm. 2.228

Distingit agremiat :

 

Li transcrivim a continuació, escrit rebut de l’operador “FRIMERCAT, S.A.”, actualitzant les tarifes del Servei de la Descarrega a partir del 01 de març de 2020.

 

“GREMIO DE MAYORISTAS

MERCAT DEL PEIX

BARCELONA

 

Barcelona, 6 de febrer de 2.020.

Apreciados Sres. :

Les informamos que en conformidad con los acuerdos establecidos, las tarifas de la Plataforma de la Descarga de Fresco serán actualizadas en un 0,8% a partir del mes de Marzo del 2.020.

GRANEL :

Tarifa 21                   0,578€           DESCARGA GRANEL                                          BULTO

“      25                    0,629€           CUBETAS IRLANDA                                            BULTO

“      26                    4,030€           DESCARGA TUNIDOS GRANEL                            BULTO

PALETIZADO :

Tarifa 22                   7,807€           DESCARGA PALETIZADA                                   PALET

ARRASTRES :

Tarifa 23                   3,651€           ARRASTRE INTERIOR                                        PALET

“      24                    4,950€           ARRASTRE EXTERIOR                                       PALET

CUBETAS :

Tarifa 52                   3,125€           CUBETAS PARCIAL                                           PALET

Atentamente.

 

FRIMERCAT, S.A.

Fdo.: ANTONIO MANZANO

Director General ”

 

Sense cap altre esment, i esperant prengui bona nota del contingut de la present, atentament li saluda.

Barcelona, 25 de febrer de 2020.

 

 

Signat: MARIA PASTOR DURAN.

                  SECRETARIA

 

VEURE, CIRCULAR Núm 2.228 – ACTUALITZACIÓ TARIFES DESCARRÈGA FRIMERCAT 2020, CLICAR AQUI…

 

Attachments