CIRCULAR Núm. 2.233

Tornar

CIRCULAR Núm. 2.233

RECONEIXEMENTS MÈDICS JULIOL 2020

 

Distingit agremiat :

 

Pròximament i donant compliment amb els contractes de Prevenció de Riscos Laborals signats amb l’empresa GESEME, en la part referida a VIGILÀNCIA DE LA SALUT, és previst realitzar els reconeixements mèdics dels treballadors.

Aquests reconeixements mèdics són de caràcter voluntari i les empreses hauran de comunicar a tots els seus treballadors la ossibilitat d’efectuar-los; per això adjuntem a la present, un formulari que han d’emplenar i signar TODOS els treballadors, tant els que desitgin efectuar-los, com els que no se’ls vulguin fer.

Els reconeixements mèdics, enguany, estan previstos que es realitzin al local nº 14 de la Zona d’aplegadors d’aquest Mercat del Peix, ubicació de GESEME, a partir de les 06:00 i fins a les 12:00 hores, els dies 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 i 17 de juliol. Les sol·licituds seran recollides a la seva empresa pel tècnic de GESEME, Carles Carrera, que passarà el proper dimarts, dia 16 de juny. El llistat amb les sol·licituds, permetrà efectuar una correcta programació sabent el nombre de treballadors que realment els duran a terme, complimentant les mides de seguretat imposades pel COVID-19. Posteriorment se li comunicarà els dies que han d’acudir els treballadors de la seva empresa.

Sense cap altre esment, i esperant prengui bona nota del contingut de la present, atentament li saluda.

 

Barcelona, 10 de juny de 2020.

 

Signat: MARIA PASTOR DURAN. 

                  SECRETARIA

 

 

CIRCULAR Núm. 2.233 – REC. MEDICS – GESEME – 2020.pdf

Attachments