CIRCULAR NÚM. 2.234

Tornar

CIRCULAR NÚM. 2.234

Distingit agremiat :

 

 

Durant els pròxims dies, l’empresa EXTINTORES POBE, S.L., realitzarà la revisió i el manteniment obligatori dels extintors de les caselles del Mercat.

L’import d’aquest manteniment li serà facturat a través del Gremio de Mayoristas del Mercat del Peix, S.L.

Sense cap altre esment, i esperant prengui nota del contingut de la present, atentament li saluda.

Barcelona, 10 de juny de 2020.

 

Signat : MARIA PASTOR DURAN

                  SECRETARIA

 

CIRCULAR NÚM. 2.234 – REVISIO I MANTENIMENT EXTINTORS – 2020 – POBE.

Attachments