CIRCULAR Núm. 2.237

Tornar

CIRCULAR Núm. 2.237

Ref : Anàlisis microbiològiques de superfícies i ascorbats en lloms de tonyina.

 

Benvolgut agremiat :

La Comissió Sanitària del Gremi ha convingut que es faci una comprovació i demostració de l’eficàcia de la neteja i desinfecció aplicada a les empreses del Mercat per tal de complir amb l’obligació de validar l’eficàcia dels programes de neteja i desinfecció que s’apliquen en les instal·lacions on es manipulen aliments.

Per fer aquesta determinació s’agafaran 2 mostres de cada casella de les instal·lacions per tal de fer anàlisis microbiològiques de manera puntual i programada.

El protocol que s’aplicarà és :

1er.     Les empreses realitzaran una neteja i desinfecció en profunditat de les instal·lacions, equipaments i utensilis de treball.

2n.      Es programarà el dia que el laboratori vindrà a recollir 2 mostres per casella. (Microorganismes que s’analitzen són : Aerobis a 37 ºC, Enterobacteris i Listeria monocytogenes).

3er.     Els resultats arribaran a través del Gremi qui els comunicarà a les empreses i en cas necessari recomanarà les mesures a aplicar.

Hem demanat pressupost a un Laboratori d’anàlisis i el preu per mostra es de 14,88 euros +IVA que anirà a càrrec de cada empresa.

La veterinària del Gremi passarà per cada una de les empreses per detallar el protocol i aclarir possibles dubtes.

 

Ref :   Ascorbats en lloms de tonyina sense elaborar.

Els adjuntem nota publicada per l’AESAN en la que s’ha revisat la dosi màxima d’us recomanada revisada d’ascorbats en lloms de tonyina sense elaborar passant de 300 mg/Kg a 900 mg/Kg.

Atentament,

 

Barcelona, a 1 d’Octubre de 2020 .

   Gremi de Majoristes de Peix

Signat : MARIA PASTOR DURAN

                   SECRETARIA

 

CIRCULAR Núm. 2.237 – NOTA INFORMATIVA ANÀLISIS MICROBIOLOGIQUES SUPERFICIES I ASCORBATS EN LLOMS TONYINA

Attachments