CIRCULAR Núm. 2.241

Tornar

CIRCULAR Núm. 2.241

Distingit agremiat :

 

Adjuntem a la present, fotocòpia de l’escrit rebut de “Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A.” (MERCABARNA), en el qual ens comuniquen la variació del cànon mensual dels llocs de venda del Mercat Central del Peix de Barcelona durant l’any 2021.

Sense cap altre esment i esperant en prengui nota, rebi una cordial salutació.

 

Barcelona, 15 de desembre de 2020.

                                           

Signat: MARIA PASTOR DURAN

                  SECRETARIA

CIRCULAR Núm. 2.241 – VARIACIÓ CANON-CASELLES – MERCABARNA-2021.

Attachments