CIRCULAR Núm. 2.248

Tornar

CIRCULAR Núm. 2.248

RECONEIXEMENTS MÈDICS MAIG 2021

 

 Distingit agremiat :

 

Pròximament i donant compliment amb els contractes de Prevenció de Riscos Laborals signats amb l’empresa GESEME, en la part referida a VIGILÀNCIA DE LA SALUT, és previst realitzar els reconeixements mèdics dels treballadors.

 

Aquests reconeixements mèdics són de caràcter voluntari i les empreses hauran de comunicar a tots els seus treballadors la possibilitat d’efectuar-los; per això adjuntem a la present, un formulari que han d’emplenar i signar TODOS els treballadors, tant els que desitgin efectuar-los, com els que no se’ls vulguin fer.

 

Els reconeixements mèdics, es realitzaran al local nº 14 de la Zona d’aplegadors d’aquest Mercat del Peix, ubicació de GESEME, a partir de les 06:00 i fins a les 12:00 hores, els dies 18, 19, 20, 21, i 25, 26, 27 i 28 de maig. Les sol·licituds seran recollides a la seva empresa pel tècnic de GESEME, Carles Carrera, que passarà el proper dia 4 de maig. El llistat amb les sol·licituds, permetrà efectuar una correcta programació sabent el nombre de treballadors que realment els duran a terme, complimentant les mides de seguretat imposades pel COVID-19. Posteriorment se li comunicarà els dies que han d’acudir els treballadors de la seva empresa.

 

Sense cap altre esment, i esperant prengui bona nota del contingut de la present, atentament li saluda.

 

Barcelona, 24 d’abril de 2021.

 

Signat: MARIA PASTOR DURAN

                         SECRETARIA

 

 

CIRCULAR Núm. 2.248 – REC. MèDICS – GESEME 2021

 

Attachments