CIRCULAR Núm. 2.249

Tornar

CIRCULAR Núm. 2.249

Distingit agremiat :

Donada l’especial situació en què ens trobem a causa de la pandèmia COVID-19, la Comissió del vestuari laboral del Gremi i el nostre proveïdor MERCASERVEIS, han decidit efectuar alguns canvis en la forma en què es realitzava el lliurament del vestuari laboral Estiu-’21, segons el conveni vigent :

2          Pantalons Roble.                                                   12,38.- Euros/Unitat.

==============================

2          Samarretes màniga curta marí                               3,66.- Euros/Unitat.          ó

2          Polos màniga curta marí.                                         7,14.- Euros/Unitat.

(A elecció de cada empresa Majorista)

==============================

2          parells Mitjons Condor 2615/4.                               4,46.- Euros/Parell.          ó

2          parells Mitjons Condor 6615/4.                               6,00.- Euros/Parell.

==============================

1          parell de Sabates mod. LEVANTE.                     26,25.- Euros/Parell.          ó

1          parell de Sabates mod. TIBERIUS.                     36,00.- Euros/Parell.          ó

1          parell de Botes mod. PONIENTE FAL.               27,50.- Euros/Parell.          ó

1          parell de Botes mod. SEGURA.                           25,50.- Euros/Parell.

==============================

Marcatge Roba.                                                         1,50.- Euros/Unitat.

En cas que una empresa majorista desitgi efectuar el lliurament del vestuari de manera conjunta a tot el seu personal s’ha de concretar aquesta entrega amb la Botiga d’Atuells per a realitzar-la de forma programada i individualitzada, complint els requisits de seguretat establerts. Adjuntem escandall per relacionar els noms i cognoms del personal de l’empresa, així com talles i nombre de peces, perquè, com a màxim el dia 1 del pròxim mes de maig sigui retornat complimentat a les Oficines Gremials i/o remetre via e-mail a gremi@gmpbcn.com.

Si no s’efectua el lliurament de manera conjunta, com fins ara, els treballadors, sota demanda, podran acudir en horari de mercat, a subministrar-se d’aquelles peces que necessitin puntualment, amb la corresponent autorització de l’empresa majorista. (Val d’entrega signat i segellat)

Els recordem que s’ha de mantenir a uniformitat, de color BLAU de tot el personal del Mercat, seguin les directrius de l’Assemblea de Consignataris celebrada el dia 31/05/’06, (Acta nº 235), acord ratificat a l’Assemblea, del 22/11/’17, (Acta nº 305

Sense altre particular, esperant que pregui bona nota de quant antecedeix, atentament li saluda.

Barcelona, 24 d’abril de 2021.

Signat : MARIA PASTOR DURAN

SECRETARIA

C I R C U L A R NÚM. 2.249 – VESTUARI LABORAL ESTIU 2021

Attachments