CIRCULAR Núm. 2.252

Tornar

CIRCULAR Núm. 2.252

Distingit agremiat :

A partir del proper mes de juny, l’empresa “LABORATORIO DE ENSAYOS METROLOGICOS, S.L.  –  LEM”, procedirà a realitzar la preceptiva verificació bi-anual oficial obligatòria de totes les bàscules del Mercat. Es procedirà a avisar diàriament a aquelles empreses a les quals se’ls realitzarà la inspecció ja que cal deixar connectat el subministrament elèctric de les bàscules.  LEM ens informa que la TARGETA DE CONTROL METROLOGIC, ja no es necessària segons nova normativa per tant no es faran noves targetes ni es validaran las que ja existien abans.

Tal i com es va informar en anys anteriors, els tècnics de “LEM” es van trobar bàscules que NO disposaven del certificat de verificació inicial per que s’havia substituït algun dels 2 components de la bàscula (visor o plataforma), certificat que deu aportar l’industrial que realitzi el canvi del component. “LEM”, Sr. David Aguado, és posa a la seva disposició per orientar-lo en el cas que NO disposi del certificat de VERIFICACIÓ INICIAL OFICIAL.

 Li adjuntem a la present, les tarifes de verificació anteriorment esmentades, que no han modificat els seus preus des de l’any 2013.

Sense altre particular, atentament li saluda.

Barcelona, 19 de maig de 2021.

 

 Signat : MARIA PASTOR DURÁN

                     SECRETARIA

C I R C U L A R Nº 2.252 – VERIFICACION OFICIAL BI-ANUAL BASCULAS MERCADO – 2.021 – LEM

Attachments