CIRCULAR Núm. 2.253

Tornar

CIRCULAR Núm. 2.253

Distingit agremiat :

                                  

Segons acord pres en l’Assemblea del passat 19 de maig de 2.021, li adjuntem quadre de tarifes de SGS als efectes de certificació del compliment “Bones Pràctiques” del manual de l’APPCC elaborat pels serveis veterinaris del Gremi per a cadascuna de les empreses.

L’import dels treballs previs de revisió (els dos primers punts d’aquest quadre) els assumeix el Gremi. L’import a assumir pels agremiats dependrà de la quantitat d’empreses a què se’ls certifiqui i del nombre de caselles que tinguin.

Ha de comunicar al Gremi, amb anterioritat al proper dia 15 del corrent mes de juny, mitjançant formulari adjunt, la persona de contacte de la seva empresa de manera que la certificadora SGS es coordini per dur a terme els treballs.

Sense altre particular, a l’espera de la seva resposta amb les dades sol·licitades, atentament el saluda.

Barcelona, 5 de juny de 2021.

 

Signat : MARIA PASTOR DURÁN

                   SECRETARIA

 

 

CIRCULAR Núm 2.253 – PRESSUPOST SGS – CERTIFICACIO BONES PRACTIQUES MANUAL APPCC

Attachments