CIRCULAR NÚM. 2.261

Tornar

CIRCULAR NÚM. 2.261

Distingit agremiat :

 

Adjuntem a la present, fotocòpia de l’escrit rebut de “Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A.” (MERCABARNA), en el qual ens comuniquen la variació del cànon mensual dels llocs de venda del Mercat Central del Peix de Barcelona durant l’any 2022.

Sense cap altre esment i esperant en prengui nota, rebi una cordial salutació.

Barcelona, 22 de desembre de 2021.

 

Signat: MARIA PASTOR DURAN

                   SECRETARIA

 

 

CIRCULAR Núm. 2.261 – VARIACIÓ CANON CASELLES MERCABARNA 2022

Attachments