CIRCULAR Núm. 2.267

Tornar

CIRCULAR Núm. 2.267

Distingit agremiat :

 

Com cada any i a petició de la Companyia d’Assegurances i amb la finalitat d’actualitzar el fitxer de la pòlissa de cobertura de l’assegurança col·lectiva per accidents de treball, que cobreix els riscos de mort i invalidesa dels treballadors del Mercat, li agrairem ens remeti a aquestes oficines gremials, fotocòpia del TC-2 dels “Seguros Sociales” de la seva empresa corresponents al passat mes de desembre de 2021, assenyalant en els mateixos només aquells treballadors als quals se’ls apliqui el conveni col·lectiu del Mercat del Peix.

 

Es fa del tot imprescindible rebre aquesta informació amb anterioritat al pròxim dia 28 de febrer. (Ho pot fer per correu electrònic gremi@gmpbcn.com).

 

Sense cap altre particular, atentament li saluda.

 

Barcelona, 9 de febrer del 2022.

 

 

Signat : MARIA PASTOR DURAN

                    SECRETARIA

 

 

CIRCULAR Núm 2.267 – FOTOCÒPIA TC-2 – PERSONAL CASELLES MERCAT DEL PEIX – DESEMBRE 2021 – CIA. ASSEGURANCES

Attachments