CIRCULAR núm. 2.280

Tornar

CIRCULAR núm. 2.280

Ref.: Àcid ascòrbic i ascorbats en tonyina.

 

 

Distingit agremiat,

 

L’ informem que la Comissió europea ha publicat el Reglament (UE) 2022/1923 que modifica el nivell d’àcid ascòrbic (E300) i ascorbats (E301, E302) que es pot utilitzar a la tonyina com a antioxidants.

Per tota la tonyina (Fresca, descongelada, marinada i elaborada) el nivell màxim d’àcid ascòrbic (E300), ascorbat sòdic (E301) i ascorbat càlcic (E302) que es pot trobar a la tonyina és de 300 mg/Kg de tonyina. (per separat o combinats, aquest límit màxim s’aplicarà  a la suma expressada com àcid ascòrbic).

Aquest reglament modifica el Reglament 1333/2008 sobre additius alimentaris en el que no s’especificava un nivell numèric d’àcid ascòrbic i ascorbats (s’indicava que es podien afegir aquests additius “quantum satis” que vol dir quantitat adequada per aconseguir l’ efecte desitjat). 

La publicació  del reglament  2022/1923 permet a les Autoritats Sanitàries Competents sancionar en cas de trobar  en tonyina àcid ascòrbic (E-300), ascorbat sòdic (E301) i ascorbat càlcic (E302) en nivells superiors a 300 mg/Kg.

Per a qualsevol aclariment es pot dirigir al Servei Veterinari del Gremi (Laura Caldentey –Tel. 93 5567270).

Rebi una cordial salutació,

 

Barcelona, a 14 d’octubre de 2022.

 

Signat : Maria Pastor Durán

       Secretària del Gremi

 

 

CIRCULAR Núm. 2.280 – ÀCID ASCÒRBIC i ASCORBATS EN TONYINA.

Attachments