CIRCULAR Núm. 2.284.

Tornar

CIRCULAR Núm. 2.284.

Distingit agremiat :

 

Adjuntem a la present, fotocòpia de l’escrit rebut de “Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A.” (MERCABARNA), en el qual ens comuniquen la variació del cànon mensual dels llocs de venda del Mercat Central del Peix de Barcelona durant l’any 2023.

Sense cap altre esment i esperant en prengui nota, rebi una cordial salutació.

 

Barcelona, 21 de desembre de 2022.

 

 Signat: POL SERRATOSA FANDOS

                     SECRETARIO

 

 

ACTUALITZACIÓ CANON MENSUAL CASELLES

MERCAT DEL PEIX

Attachments