CIRCULAR Núm. 2.288

Tornar

CIRCULAR Núm. 2.288

Distingit agremiat :

Li transcrivim a continuació, escrit rebut de l’operador “FRIMERCAT, S.A.”, actualitzant les tarifes del Servei de la Descarrega a partir del 07 de febrer de 2023.

“GREMIO DE MAYORISTAS

MERCAT DEL PEIX

BARCELONA

Barcelona, 2 de Febrero de 2.023.

Sres. :

En conformidad con los acuerdos adoptados, les informamos que a partir del próximo 7 de Febrero de 2.023, llevaremos a cabo una actualización de las tarifas de un 4,0% siendo las mismas las siguientes :

GRANEL :

Tarifa   21                   0,63€              DESCARGA GRANEL                              BULTO

“      25                   0,68€              CUBETAS IRLANDA                                BULTO

“      26                   4,36€              DESCARGA TUNIDOS GRANEL              BULTO

PALETIZADO :

Tarifa  22                    8,44€              DESCARGA PALETIZADA                        PALET

ARRASTRES :

Tarifa  23                    3,95€              ARRASTRE INTERIOR                              PALET

“      24                   5,35€              ARRASTRE EXTERIOR                              PALET

CUBETAS :

Tarifa  52                    3,38€              CUBETAS PARCIAL                                  PALET

Tarifa  53                    6,68€              CUBETAS TOTAL                                      PALET

Atentamente.

FRIMERCAT, S.A.

Fdo.: ANTONIO MANZANO

Consejero

Director General ”

 

Sense cap altre esment, esperant prengui bona nota del contingut de la present, atentament li saluda.

Barcelona, 3 de febrer de 2023.

Signat: POL SERRATOSA FANDOS.

SECRETARIO

CIRCULAR Núm. 2.288 – ACTUALITZACIÓ TARIFES DESCARREGA FRIMERCAT 2023.

Attachments