CIRCULAR Núm. 2.298

Tornar

CIRCULAR Núm. 2.298

Distingit agremiat :

 

Durant el proper mes de juny, l’empresa “LABORATORIO DE ENSAYOS METROLOGICOS, S.L.  –  LEM”, procedirà a realitzar la preceptiva verificació bi-anual oficial obligatòria de totes les bàscules del Mercat. Es procedirà a avisar diàriament a aquelles empreses a les quals se’ls realitzarà la inspecció ja que cal deixar connectat el subministrament elèctric de les bàscules.  LEM ens informa que la TARGETA DE CONTROL METROLOGIC, ja no es necessària segons la nova normativa per tant no es faran noves targetes ni es validaran las que ja existien abans.

Tal i com es va informar en anys anteriors, els tècnics de “LEM” es van trobar bàscules que NO disposaven del certificat de verificació inicial per que s’havia substituït algun dels 2 components de la bàscula (visor o plataforma), certificat que deu aportar l’industrial que realitzi el canvi del component.

Li adjuntem a la present, les tarifes de verificació anteriorment esmentades.

Sense altre particular, atentament li saluda.

 

Barcelona, 10 de maig de 2023.

 

Signat : POL SERRATOSA FANDOS

                        SECRETARI

 

 

CIRCULAR Núm. 2.298 – VERIFICACIÓ OFICIAL BI-ANUAL BÀSCULES MERCAT – 2.023 – LEM

Attachments