CONVOCATORIA d’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Tornar

CONVOCATORIA d’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

GREMI DE CONSIGNATARIS MAJORISTES CONCESSIONARIS

DEL MERCAT CENTRAL DEL PEIX I MARISCS FRESCOS

I CONGELATS DE BARCELONA I PROVINCIA.

 

Es convoca a Vè. a reunió d’ASSEMBLEA GENERAL  que tindrà lloc el dia 23 de NOVEMBRE a les 10,00 hores, en primera Convocatoria, o a les   ——————————————————-   de segona, a les Oficines del Gremi per tractar dels assumptes consignats al marge.

 

O R D E   D E L   D I A :

1)  APROVACIÓ ACTES ANTERIORS Núm 297 i 298.

2)  ACORDS COMPENSACIÓ DE SALDOS DERIVATS COMPRA-VENDES MERCADERIES ENTRE

CONSIGNATARIS MAJORISTES VALIDATS AMB TARGETA VERDA DE CAIXA GREMIAL.

3)  PRECS I PREGUNTES.

Barcelona, a 8 de novembre de 2016.

El Secretari,

 

                        Sr. D. ____________________________________________________________

 

VEURE, CONVOCATORIA ASAMBLEA GREMIO EXTRAORDINARIA 23-NOVIMEBRE-2016, CLICAR AQUÍ…

 

Attachments