CONVOCÀTORIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

Tornar

CONVOCÀTORIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

GREMI DE CONSIGNATARIS MAJORISTES CONCESSIONARIS                                                                            

    DEL MERCAT CENTRAL DEL PEIX I MARISCS FRESCOS

            I CONGELATS DE BARCELONA I PROVINCIA.

 

 

Es convoca a Vè. a reunió d’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA que tindrà lloc el dia   28    de    SETEMBRE   a les   10,00  hores,  en primera Convocatòria, o a les   ———————————————————   de segona, a les Oficines del Gremi per tractar dels assumptes consignats al marge.

 

Barcelona, a 13 de setembre de 2018.

                    El Secretari,

 

                                                                               Sr. D. _______________________________________________________

 

     O R D E   D E L   D I A :

1)  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR Núm. 308.

2)  PROJECTE NOU TPV QÜESTIONS TÈCNIQUES.

3)  QÜESTIONS SANITÀRIES.

4)  AGÈNCIA CATALANA DE LA COMPETENCIA.

5)  FEDERACIÓ NACIONAL DE MERCAS. (FENAMAR).

6)  OBRES PRORROGA CONCESSIONS.                                

7)  PRECS I PREGUNTES.

 

VEURE, CONVOCÀTORIA ASSEMBLEA GREMI EXTRAORDINÀRIA 28-SETEMBRE-2018, CLICAR AQUI…

 

 

 

 

 

Attachments