CONVOCATORIA d’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA – 18-JULIOL-2019

Tornar

CONVOCATORIA d’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA – 18-JULIOL-2019

GREMI DE CONSIGNATARIS MAJORISTES CONCESSIONARIS                                                                            

    DEL MERCAT CENTRAL DEL PEIX I MARISCS FRESCOS

            I CONGELATS DE BARCELONA I PROVINCIA.

    

 

Es convoca a Vè. a reunió d’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA que tindrà lloc el dia      18   de            JULIOL        a les    09,00 hores, en primera Convocatòria, o a les   ——————————————————–   de segona, a les Oficines del Gremi per tractar dels assumptes consignats al marge.

 

Barcelona, a 2 de Juliol de 2019.

                El Secretari,

Sr. D. __________________________________ ____________________________________________

 

 O R D E   D E L   D I A :

  1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR Núm. 310. 
  2. PRESENTACIÓ INFORME NIELSEN I RESUMEN ENQUESTA MB. 
  3. EQUIPS INFORMÀTICS NO HOMOLOGATS. 
  4. VESTUARI LABORAL. 
  5. PROMOCIÓ I RÈTOLS AL MERCAT. 
  6. PRIMA ASSEGURANÇA CAIXA GREMIAL. 
  7. TARIFES SERVEI TRANSPORT GALICIA I ZONA CANTÀBRICA. 
  8. PRECS I PREGUNTES.

 

VEURE, CONVOCATORIA d’ASSEMBLEA GREMI EXTRAORDINÀRIA 18-JULIOL-2019, CLICAR AQUI…

 

Attachments