CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAÒRDINARIA EXPRESS

Tornar

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAÒRDINARIA EXPRESS

GREMI DE CONSIGNATARIS MAJORISTES CONCESSIONARIS                                                                            

    DEL MERCAT CENTRAL DEL PEIX I MARISCS FRESCOS

            I CONGELATS DE BARCELONA I PROVINCIA.

    

Es  convoca a Vè. a reunió d’ASSEMBLEA EXPRESS  que tindrà lloc el dia        23     de         GENER      a les   09,00  hores, en primera Convocatòria, o a les   ———————————————————-   de segona, a les Oficines del Gremi per tractar dels assumptes consignats al marge.           

 

Barcelona, a 18 de gener de 2019.

              La Secretaria,

 

Sr. D. ______________________________________________________________________________________________

 

O R D E   D E L   D I A :

ÚNIC PUNT :

TARIFES  TRANSPORT.

 

VEURE, CONVOCATORIA ASSEMBLEA GREMI EXPRESS – DIA 23-01-2019 – TARIFES TRANSPORT, CLICAR AQUÍ…

 

Attachments