CONVOCÀTORIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

Tornar

CONVOCÀTORIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

GREMI DE CONSIGNATARIS MAJORISTES CONCESSIONARIS

    DEL MERCAT CENTRAL DEL PEIX I MARISCS FRESCOS

            I CONGELATS DE BARCELONA I PROVINCIA.

 

    

 Es convoca a Vè. a reunió d’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA que tindrà lloc el dia    14      de         MARÇ       a les    09,30  hores, en primera Convocatòria, o a les   ———————————————————   de segona, ales Oficines del Gremi per tractar dels assumptes consignats al marge.

 

Barcelona, a 22 de febrer de 2018.

                                                                                                                                   El Secretari,

 

Sr. D. _____________________________________________________________

 

 

 

     O R D E   D E L   D I A :

1)  APROVACIÓ ACTES ANTERIORS Núm. 306 i 307.

2)  PRESUPOST 2018.

3)  RATIFICACIÓ NOUS MEMBRES JUNTA DIRECTIVA.

4)  PRECS I PREGUNTES.

 

 

VER, CONVOCATORIA ASSEMBLEA GREMI EXTRAORDINARIA 14-MARÇ-2018, CLICAR AQUI…

                                                                                                              

 

Attachments