CONVOCATÒRIA d’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA – 13-MARÇ-2019.

Tornar

CONVOCATÒRIA d’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA – 13-MARÇ-2019.

GREMIO DE CONSIGNATARIOS MAYORISTAS CONCESIONARIOS                                                    

DEL MERCADO CENTRAL DE PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS

Y CONGELADOS DE BARCELONA Y PROVINCIA

 

Es convoca a Vostè a reunió de ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que tindrà lloc el dia    13     de      MARÇ      a les     10,00    hores en primera Convocatòria, o a les   ——————————————————–   de segona, en les Oficines del Gremi per tractar dels assumptes consignats al marge.

                                                                                                             Barcelona, a  21 de  FEBRER   de 2019.

                                                                                                                                     La Secretaria,

 

 Sr. D. _________________________________________________________________________________________

 

O R D R E   D E L   D I A

1) APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, ACTA ANTERIOR Núm 309.

2) COMPTES GREMI 2.018.

3) PRESSUPOST 2.019.

4) MERCAT PROACTIU.

5) RATIFICACIÓ TARIFES SERVEI TRANSPORT.

6) PRECS I PREGUNTES.

========================================================================================================

 

VEURE, CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GREMI ORDINÀRIA 13-MAR´Ç-2019, CLICAR AQUI

Attachments