CONVOCATÒRIA d’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA – EXPRESS

Tornar

CONVOCATÒRIA d’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA – EXPRESS

GREMI DE CONSIGNATARIS MAJORISTES CONCESSIONARIS                                                                            

    DEL MERCAT CENTRAL DEL PEIX I MARISCS FRESCOS

            I CONGELATS DE BARCELONA I PROVINCIA.

    

 

Es convoca a Vè. a reunió d’ASSEMBLEA EXPRESS ASSEMBLEA GREMIAL. que tindrà lloc el dia   d’OCTUBRE a les  08,00  hores, en primera Convocatòria, o a les   ————————————————————-   de segona, a les Oficines del Gremi per tractar dels assumptes consignats al marge.

 

Barcelona, a 8 d’octubre de 2019.

               La Secretaria,

 

O R D E   D E L   D I A :

TRÀMITS AFIANÇAMENTS SANCIÓ ACCO,

SEGONS ACORD ASSEMBLEA GREMIAL.

 

 

Sr. D. ______________________________________________________________________________

 

Veure, CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GREMI EXTRAORDINÀRIA 09-OCTUBRE-2019 – EXPRESS, clicar aquí…

Attachments