CONVOCATÒRIA d’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA – 19 DE MAIG DE 2021.

Tornar

CONVOCATÒRIA d’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA – 19 DE MAIG DE 2021.

GREMIO DE CONSIGNATARIOS MAYORISTAS CONCESIONARIOS               

DEL MERCADO CENTRAL DE PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS

Y CONGELADOS DE BARCELONA Y PROVINCIA

 

Es convoca a Vostè a reunió de ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA que tindrà lloc el dia    19     de     MAIG     a les  10,00   hores en primera Convocatòria, o a les ———————————————— de segona, en les Sala d’Actes de Mercabarna, Centre Directiu, 1ª Planta, MERCABARNA, 08040  BARCELONA, per tractar dels assumptes consignats al marge.

 

                                                                                                     Barcelona, a  30  d’abril  de 2021.

                                                                                                                        La Secretaria,

 

                                  Sr. D. ____________________________________________________________________

 

       O R D R E    D E L   D I A

  • APROVACIÓ, ACTA ANTERIOR Num. 314. (Esborrany que s’adjunta a la present Convocatòria).
  • ESTAT DE SITUACIÓ DE L’EMISSIÓ D’ETIQUETES PER PART DE LES EMPRESES.
  • INFORMACIÓ EN RELACIÓ A L’EVOLUCIÓ DELS PROJECTES DEL MERCAT CENTRAL DEL PEIX.
  • INTERPROFESSIONAL.
  • PRECS I PREGUNTES.

 

ES RECORDA A TOTS ELS ASSISTENTS QUE PER ACCEDIR A LA SALA, I AMB LA FINALITAT DE COMPLIMENTAR LES NORMES DE DEGURETAT DAVANT EL COVID-19, ES DEL TOT IMPRESCINDIBLE I NECESSARI L’ÚS DE MASCARETA.

NO ES PERMETRÀ L’ACCÉS A AQUELLES PERSONES QUE NO LA PORTIN.

IGUALMENT, US INFORMEM QUE DINS LA SALA DISPONDRA DE GEL HIDROALCOHOLIC PER A LA DESINFECCIÓ DE MANS I QUE L’AFORAMENT I COL·LOCACIÓ DELS ASSISTENTS CUMPLIRÀ AMB LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT MINIMA ESTABLERTA.

 

ES PREGA MÀXIMA PUNTUALITAT.

 

GREMIO CONSIGNATARIOS – CONVOCATÒRIA d’ASSEAMBLEA GENERAL EXTRORDINÀRIA – 19-MAIG-2021

Attachments