CONVOCATORIA d’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Tornar

CONVOCATORIA d’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

GREMI DE CONSIGNATARIS MAJORISTES CONCESSIONARIS DEL MERCAT CENTRAL DEL PEIX I MARISCS FRESCOS I CONGELATS DE BARCELONA I PROVINCIA.

 

Es convoca a Vè. a reunió d’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA que tindrà lloc el dia    28      de   DESEMBRE     a les    08,00  hores, en primera Convocatòria, o a les   ——————————————————–   de segona, a les Oficines del Gremi per tractar dels assumptes consignats al marge.

 

     O R D E   D E L   D I A :

1)  TRANSPORT CANTÀBRIC

     (ASTÚRIES I CANTÀBRIA).

2)  PRECS I PREGUNTES.

 

Barcelona, a 13 de desembre de 2016.

                       El Secretari,

 

Sr. D. ______________________________________________________________

 

VEURE, CONVOCATORIA d’ASSEMBLEA GREMI EXTRAORDINARIA 28-DICIEMBRE-2.016, CLICAR AQUÍ…

Attachments