CONVOCATÒRIA d’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA – 21 DE JULIOL DE 2021.

Tornar

CONVOCATÒRIA d’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA – 21 DE JULIOL DE 2021.

GREMIO DE CONSIGNATARIOS MAYORISTAS CONCESIONARIOS               

DEL MERCADO CENTRAL DE PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS

Y CONGELADOS DE BARCELONA Y PROVINCIA

 

Es convoca a Vostè a reunió de ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA que tindrà lloc el dia    21     de     JULIOL     a les  08,00   hores en primera Convocatòria, o a les ———————————————— de segona, a les Oficines del Gremi, per tractar dels assumptes consignats al marge.

                                                                                                     Barcelona, a  3  de juliol  de 2021.

                                                                                                                        La Secretaria,

Sr. D. ________________________________________________________________________________

 

O R D R E    D E L   D I A

  • APROBACIÓ, ACTA ANTERIOR Nº 315. (Esborrany que s’adjunta a la presente Convocatòria).
  • APORTACIONS MENSUALS PER AL PAGAMENT DE LES OBRES PRÒRROGA CONCESSIONS.
  • RUEGOS Y PREGUNTAS.

 

ES RECORDA A TOTS ELS ASSISTENTS QUE PER ACCEDIR A LA SALA, I AMB LA FINALITAT DE COMPLIMENTAR LES NORMES DE DE SEGURETAT DAVANT EL COVID-19, ES DEL TOT IMPRESCINDIBLE I NECESSARI L’ÚS DE MASCARETA.

NO ES PERMETRÀ L’ACCÉS A AQUELLES PERSONES QUE NO LA PORTIN.

IGUALMENT, US INFORMEM QUE DINS LA SALA DISPONDRA DE GEL HIDROALCOHOLIC PER A LA DESINFECCIÓ DE MANS I QUE L’AFORAMENT I COL·LOCACIÓ DELS ASSISTENTS CUMPLIRÀ AMB LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT MINIMA ESTABLERTA.

ES PREGA MÀXIMA PUNTUALITAT.

 

 

GREMI CONSIGNATARIS – CONVOCATORIA d’ASSEMBLEA GREMI EXTRAORDINARIA – 21-JULIOL-2021

Attachments