CONVOCATORIA d’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

Tornar

CONVOCATORIA d’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

GREMI DE CONSIGNATARIS MAJORISTES CONCESSIONARIS

    DEL MERCAT CENTRAL DEL PEIX I MARISCS FRESCOS

            I CONGELATS DE BARCELONA I PROVINCIA.

 

 

Es convoca a Vè. a reunió d’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA que tindrà lloc el dia    31      de             MAIG          a les    10,00  hores, en primera Convocatòria, o a les   ——————————————————-   de segona, a les Oficines del Gremi per tractar dels assumptes consignats al marge.

 

      O R D E   D E L   D I A :

1)  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR Núm. 302.

2)  ASSEGURANÇA CAIXA GREMIAL.

APROBACIÓ PROTOCOL.

3)  REORDENACIÓ MERCAT.

4)  HORARI “BARQUES”.

5)  PRECS I PREGUNTES.

 

                                                                                                                                Barcelona, a 17 de maig de 2017.

 El Secretari,

Sr. D. _____________________________________________________________________

 

VEURE, CONVOCATORIA D’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA 31-MAIG-2017, CLICAR AQUÍ…

Attachments