CONVOCATÒRIA d’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

Tornar

CONVOCATÒRIA d’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

GREMI DE CONSIGNATARIS MAJORISTES CONCESSIONARIS

    DEL MERCAT CENTRAL DEL PEIX I MARISCS FRESCOS

            I CONGELATS DE BARCELONA I PROVINCIA.

    

    

Es convoca a Vè. a reunió d’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA que tindrà lloc el dia    29      de            JUNY          a les    10,00  hores, en primera Convocatòria, o a les   ——————————————————-   de segona, a les Oficines del Gremi per tractar dels assumptes consignats al marge.

 

                                                                                                                                 Barcelona, a 13 de juny de 2017.

                                                                                                                                                    El Secretari,

O R D E   D E L   D I A :

1)  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR Núm. 303.

2)  INFORMACIÓ LIMITS CREDIT COMPRADORS CAIXA GREMIAL.

3)  PRECS I PREGUNTES.

 

 

Sr. D. _____________________________________________________________________

 

VEURE, CONVOCATORIA d’ASSEMBLEA GREMI EXTRAORDINARIA 28-JUNY-2017, CLICAR AQUÍ…

 

Attachments