CONVOCATÒRIA d’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

Tornar

CONVOCATÒRIA d’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

GREMI DE CONSIGNATARIS MAJORISTES CONCESSIONARIS                                     

    DEL MERCAT CENTRAL DEL PEIX I MARISCS FRESCOS

            I CONGELATS DE BARCELONA I PROVINCIA.

    

Es convoca a Vè. a reunió d’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA que tindrà lloc el dia    22      de    NOVEMBRE a les    10,00  hores, en primera Convocatòria, o a les   ———————————————————   de segona, a les Oficines del Gremi per tractar dels assumptes consignats al marge.

 

Barcelona, a 8 de novembre de 2017.

                     El Secretari,

 

     O R D E   D E L   D I A :

1)  APROVACIÓ ACTES ANTERIORS Núm. 303 i 304.

2)  ESTUDI DE FUTUR DEL MERCAT DEL PEIX.        

3)  ACORDS COBRAMENTS I PAGAMENTS.

4)  ESTAT COMPTES OBRES PRORROGA CONCESSIONS.

5)  PRECS I PREGUNTES.                                                                                                                         

 

Sr. D. _____________________________________________________________________

 

VEURE, CONVOCATORIA d’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 22-NOVEMBRE-2017, CLICAR AQUI…

 

Attachments