CONVOCATORIA d’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

Tornar

CONVOCATORIA d’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

GREMI DE CONSIGNATARIS MAJORISTES CONCESSIONARIS

DEL MERCAT CENTRAL DEL PEIX I MARISCS FRESCOS

I CONGELATS DE BARCELONA I PROVINCIA.

 

 

Es convoca a Vè. a reunió d’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA que tindrà lloc el dia    29      de              JUNY            a les    10,00  hores, en primera Convocatòria, o a les   ——————————————————-   de segona, a les Oficines del Gremi per tractar dels assumptes consignats al marge.

 

O R D E   D E L   D I A :

1)  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR Núm 296.

2)  ASSEGURANÇA RISC CAIXA GREMIAL.

3)  INCOMPLIMENTS GREMIALS.

4)  PERMISOS MERCABARNA.

5)  TRANSPORT.

6)  PRECS I PREGUNTES.

Barcelona, a 9 de juny de 2016.

 

El Secretari,

 

Sr. D. __________________________________________________

 

VEURE CONVOCATORIA ASAMBLEA GREMIO EXTRAORDINARIA 29-JUNIO-2.016, CLICAR AQUI…

Attachments