CONVOCATÒRIA d’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA – 05-SETEMBRE-2019

Tornar

CONVOCATÒRIA d’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA – 05-SETEMBRE-2019

GREMI DE CONSIGNATARIS MAJORISTES CONCESSIONARIS                                                            

 DEL MERCAT CENTRAL DEL PEIX I MARISCS FRESCOS

                I CONGELATS DE BARCELONA I PROVÍNCIA.

 

Es convoca a Vè. a reunió d’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA que tindrà lloc el dia     5   de     SETEMBRE     a les  09,00  hores, en primera Convocatòria, o a las   ——————————————————   de segona, en les Oficines del Gremi para tractar dels assumptes consignats al marge.

 

Barcelona, a 31 de Juliol de 2019.

             La Secretaria,

 

Sr. D. __________________________________ ____________________________________________

 

O R D R E   D E L   D I A :

  1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR Nº 311.
  2. ACTUACIONS A REALITZAR EN LA TRAMITACIÓ DEL RECURS CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA AUTORITAT CATALANA DE LA COMPETÈNCIA.
  3. OBERTURA DEL MERCAT DEL PEIX EL 24 DE SETEMBRE DE 2019.
  4. PRECS I PREGUNTES.

 

 

VEURE, CONVOCATÒRIA d’ASSEMBLEA GREMI EXTRAORDINÀRIA 05-SETEMBRE-2019, CLICAR AQUI…

Attachments