CONVOCATÒRIA d’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA – 04-MARÇ-2020.

Tornar

CONVOCATÒRIA d’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA – 04-MARÇ-2020.

GREMIO DE CONSIGNATARIOS MAYORISTAS CONCESIONARIOS

DEL MERCADO CENTRAL DE PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS

             Y CONGELADOS DE BARCELONA Y PROVINCIA

 

 

Es convoca a Vostè a reunió de ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que tindrà lloc el dia 4 de març a les 9,30 hores en primera Convocatòria, o a les   ——————————————————-   de segona, en les Oficines del Gremi per tractar dels assumptes consignats al marge.

 

Barcelona, a  13 de  FEBRER   de 2020.

 

                La Secretaria,

 

O R D R E  D E L   D I A

1) APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, ACTA ANTERIOR Núm 312.

2) COMPTES GREMI 2.019.

3) PRESSUPOST 2.020.

4) MERCAT PROACTIU.

5) CUESTIONS INFORMÀTIQUES.

6) COMISSIÓ PROMOCIÓ.

7) PRECS I PREGUNTES.

 

Sr. D. _________________________________________________________

 

 

========================================================================================================

 

VEURE, CONVOCATÓRIA ASSEMBLEA GREMI ORDINÀRIA 2020 – 4-MARÇ-2020, CLICAR AQUI…

 

 

Attachments